פרנס היום

🕯לע”נ הר”ר מאיר בן חיים ז”ל ב”ר דדה ז”ל כ’ שבט תשנ”ד
🕯לע”נ מרת עיישה בן חיים ע”ה ב”ר ימנה ע”ה י”ז שבט תש”ן
🕯לע”נ הר”ר יהודה אריה לינצר ז”ל ב”ר שמואל ז”ל י”ב שבט תשע”ה
🕯לע”נ מרת יענטא יהודית לינצר ע”ה ב”ר חיים אשר אנשיל זאב ז”ל י”ב ניסן תשנ”ה
🕯לע”נ מרת שרה סיבוני ע”ה בת מרת אסתר ע”ה כ’ שבט תשס”ה
🕯לע”נ הר”ר שמואל צבי שליסל ז”ל ב”ר ברוך ז”ל ד’ שבט תשנ”ז
🕯לע”נ הר”ר אברהם אליעזר זילברשטיין ז”ל ב”ר אברהם אליעזר ז”ל כ’ אייר תשל”ז
🕯לע”נ מרת אידה זילברשטיין ע”ה ב”ר שרגא ז”ל כ״ב באלול תשל״ו
🕯לע”נ הר”ר פייבל שרגא זילברשטיין ז”ל ב”ר אברהם אליעזר ז”ל י׳ באדר תשנ״א
🕯לע”נ הר”ר משה יהודה מרמורשטיין ז”ל ב”ר שלמה ז”ל כ”ז אייר תשע”ח
🕯לע”נ מרת שושנה זילברשטיין ע”ה ב”ר משה יהודה ז”ל כ״ט בכסלו תשס״ד
🕯לע”נ הר”ר יששכר דב הורוביץ – הלר ז”ל ב”ר מתתיהו הלוי וחנה איש ז”ל. נין ונכד לבעל השל”ה ו’תוספות יו”ט’ ט”ז ניסן תשס”ד
🕯לע”נ מרת צפורה הורוביץ ע”ה ב”ר אשר זליג ומירל פולק ז”ל י”ט סיון תשע”א
🕯לע”נ הר”ר אהרן מרדר ז”ל ב”ר מנדל ורחל ז”ל י”ב סיון תשמ”ח
🕯לע”נ מרת דבורה מרדר ע”ה ב”ר ישראל ופרימט פייר ז”ל כ”ו שבט תשנ”ז ולזכר קרוביהם שנספו בשואת יהודי אירופה זכרם לחיי עד
🕯הר”ר בנימין עמנואל בירם ז”ל ב”ר יצחק ז”ל ה’ באייר תשכ”ח
🕯הרב מאיר הרשקוביץ ז”ל ב”ר אברהם ז”ל וחנה הי”ד ט’ אדר תשס”ג
🕯הרבנית מרים ברכה רוזנצוויג ע”ה בת הרה”ג מאיר יהושע ז”ל כ”ט כסלו תשע”א
🕯הר”ר אריה נוימן ז”ל ב”ר יצחק אייזיק ז”ל ט’ אדר א’ תשע”ו
🕯מרת לאה נוימן ע”ה ב”ר אברהם יהודה  ז”ל י”א תשרי תשמ”א
🕯הר”ר אברהם אליעזר ארונספלד ז”ל ב”ר דוד ז”ל כ”ז סיון תש”ס
🕯מרת עליזה ארונספלד ע”ה ב”ר מרדכי ז”ל ה’ שבט תשע”ה
🕯מרת תמר חלד ע”ה בת מרדכי ושושנה ע”ה י”ז כסלו תשע”א

🕯מר אליעזר אלדר ז”ל ב”ר שמואל ז”ל יט תשרי תשס”ז

🕯הר”ר יעקב יומטוביאן ז”ל בן מרת שושנה ע”ה כ”ד אייר תשס”ז
🕯הר”ר בניהו יומטוביאן ז”ל ב”ר יקותיאל ז”ל כ”ד אייר תשס”ז
🕯מרת שושנה יומטוביאן ע”ה ב”ר אלעזר ז”ל י”א סיון תשנ”ח
🕯מרת מרים ברכה כהן ע”ה ב”ר חוואטי ז”ל כ”ד ניסן תשס”ז
🕯מרת מרים ברכה כהן ע”ה ב”ר חוואטי ז”ל כ”ד ניסן תשס”ז
🕯הר”ר רפאל כהן ז”ל ב”ר בן ציון ז”ל י”ד אלול תשע”א
🕯הר”ר אלכסנדר ג’רבי ז”ל בן עליזה ז”ל
🕯הר”ר משה ברי ז”ל ב”ר שמואל אברהם הלוי ז”ל י”ד כסלו תשכ”ו
🕯הר”ר נתנאל חיים טאוב ז”ל בן יבדלט”א יחזקאל צבי ה’ חשון תשע”ט