גמרא מסכת יבמות דף קז לרפואתו השלמה במהרה של ידידנו ר' יצחק בן לאה נ"י
הרב חיים דוד קובלסקי
נושא השיעור:
יחס גורר יחס

הוקדש לעילוי נשמת
הגאון רבי שמואל צבי קובלסקי זצ"ל
ב"ר בנימין ז"ל
נלב"ע כ"ג סיון תשנ"ג

הוקדש לעילוי נשמת
מרן הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל
בן הגה"ק רבי יעקב שמשון זצוק"ל
נלב"ע ז' חשון תרצ"ד

צפיה בשיעורים אחרונים

השאר תגובה

לקבלת השיעור במייל כל יום לפני כולם, הרשמו לניוזלטר!